felnőtteknek

MÓDSZEREK

Pszichológiai konzultáció

Integratív hipnoterápia

Autogén tréning

Pszichiátriai konzultáció

Addiktológiai konzultáció

Pszichodráma és Monodráma

Pár- és Családkonzultáció

Coaching

Pszichológiai konzultáció

A megértő, elfogadó, támogató légkörben, a szakmai segítséget nyújtó beszélgetés során a kliens által hozott életvezetési kérdések, nehézségek kerülnek feldolgozásra. A felmerült témák mentén közösen keressük és tudatosítjuk a megélések, állapotok, problémák és elakadások gyökerét, feltárjuk az ezekhez kapcsolódó érzéseket, s közösen kijelöljük a megoldáshoz vezető lépéseket.

Milyen esetekben javasolt?

 • Életvezetési problémák
 • Döntési nehézség
 • Krízishelyzet
 • Kapcsolati konfliktus (pl. pár, család, barátok)
 • Veszteségélmény (pl. válás, gyász)
 • Önismeret igénye
 • Önértékelési gondok
 • Általános kedélyállapot, hangulati problémák
 • Pályaorientációs igény
 • Gyermeknevelési nehézség
 • Szomatikus betegségek (pl.daganatos megbetegedések)
Integratív hipnoterápia

Az integratív hipnoterápiás módszer hazánkban történő kidolgozása, oktatása és széleskörű alkalmazása Dr. Daubner Béla, az integratív pszichoterápiás egyesület elnöke és kiképző pszichoterapauetájának nevéhez köthető.

A módszer többféle technikát használ egyidejűleg (KIP, Ego State, Kognitív viselkedés terápia, NLP), javarészt módosult, relaxált tudatállapot kíséretében.
A terapeuta segítségével a kliens egy relaxált állapotban hívja elő belső képeit, érzeteit, amely hozzásegíti őt a mélyebben rejtőző tudattalan konfliktusok feltárásához, megéléséhez és azok megoldásához. A racionális szintet áthidalva képes megoldást nyújtani az olyan problémákra is, amelyek gyökerei korai szintekről indulnak. A módszer sajátossága, hogy a szimbólumok által hozzásegíti a klienst az egyedi tartalmak megéléséhez, s azok megtartó, biztonságos közegben való átdolgozásához.

Milyen esetekben javasolt?

 • Önértékelési problémák
 • Kapcsolati elakadás, nehézség
 • Szorongásos, pánikos állapotok
 • Alvási nehézség
 • Dühkitörés, indulatkezelési problémák
 • Gyászfeldolgozás
 • Pályaválasztási nehézségek
 • Pszichoszomatikus állapotok; testtel, testképpel kapcsolatos kérdések
 • Igény a belső egyensúly megteremtésére
 • Spirituális útkeresés
 • Mélyebb önismeret
AUTOGÉN TRÉNING

Az autogén tréning kidolgozása J. H. Schultz német pszichiáter nevéhez köthető. E testtudati módszer gyökerei a jógához, meditációhoz is visszanyúlnak; pozitív hatásai miatt beépült a pszichológiai gyakorlat tárházába.

Az autogén tréning a test ellazításán keresztül segít elérni egy nyugalmi állapotot, amely állapot többféleképpen használható fel: alkalmas megpihenésre, feltöltődésre, miközben figyelmet kaphat mind a testi, mind a tudati tartalom. A test meghálálja a figyelmet, az elme egyszerre elcsendesedik és kitágul ebben az állapotban. Segítségével fejleszthető az önismeret, rendszeresen gyakorlással jól alkalmazható saját módszerré válik.

Milyen esetekben javasolt?

 • Életvezetési elakadások
 • Mélyebb önismeret elősegítése
 • Szorongásos helyzetek
 • Válsághelyzet, trauma, gyász
 • Pánikbetegség
 • Alvási nehézségek
 • Indulatkezelési problémák
 • Koncentrációs zavarok
 • Pszichoszomatikus problémák
 • Erős stressz-terhelés esetén
 • Kreatív gondolkodás
 • Testkép, testtel való viszony javítása
 • Alvászavarok
 • Evészavarok
 • Hangulatzavarok
 • Családtervezés, várandósság lelki támogatása
 • Meddőséggel járó pszichés problémák
Pszichiátriai konzultáció

A pszichiátriai vizsgálat alappillére a részletes első interjú (kiemelt figyelmet fordítva az aktuális panaszokra, kórtörténetre, korábbi testi betegségekre, esetlegesen szedett gyógyszerekre, életvezetési kérdésekre, családi háttérre). Az interjút követően a panaszok függvényében gyógyszeres terápiát javaslok. Ezt követően konzultációs időpontokat egyeztetünk, a kliens állapotának folyamatos utánkövetése, „gondozása” céljából. Mindez gyógyszerszedés esetén különös fontosságú, hiszen a pszichiátriai gyógyszerekről hallott információk gyakran ellentmondásosak. Az ebből fakadó bizonytalanságok feloldása kellő türelemmel, részletes tájékoztatással, illetve a gyógyító szakember és a páciens közti bizalmi viszony kialakításával érhetőek el.

Milyen esetekben javasolt?

 • Szorongásos zavarok
 • Pánikzavar
 • Fóbiák
 • Kényszeres tünetek
 • Depresszió
 • Bipoláris affektív zavar
 • Alvászavar
Addiktológiai konzultáció

Az addiktológiai konzultáció elsődleges célja, hogy a hozzám fordulók megismerjék a szenvedélybetegség működési mechanizmusait, így reális képet kapnak arról, miért nem működtek az önerős leállási próbálkozások. Ezzel a tudással, illetve az aktuális szerhasználati és élethelyzeti tényezőket figyelembe véve, közösen tudjuk azokat a célokat meghatározni, melyek először hozzá segítenek a szermentesség, majd a tartós józanság eléréséhez.

Milyen esetekben javasolt?

 • Alkohol-, drog- és gyógyszerfüggőség
 • Munka-, szerencsejáték- és sexfüggőség
 • Hozzátartozóknak, ha a családban szenvedélybeteg van, és szakember segítségére van szükség
 • Szenvedélybetegségben érintett családoknak, ha szakembere, moderátorra van szükség, a közös célok meghatározásához
 • Józanodó függőknek a motiváció fenntartásához
 • Józanodó függőknek krízis esetén, visszaesés megelőzése érdekében
PSZICHODRÁMA

A Jacob Levi Moreno által alkotott, a magyarországi tovább fejlesztését Mérei Ferenc neve fémjelző pszichodráma az egyik legnépszerűbb pszichológiai csoportmódszer. Alkalmazhatósága igen sokrétű és univerzális, találkozhatunk vele önismereti, pszichoterápiás, szervezetfejlesztő, oktatási, stb. helyzetben.

Monodrámaként alkalmazzák egyéni terápiában is, illetve eszköztára hatékonyan működtethető pár- és családterápiában, egyaránt használható gyermekek és felnőttek körében is.

A pszichodráma színpadán megelevenedő történetek a tudattalanban rejtőző konfliktusokat a testi megélés és cselekvés útján segítenek tudatosítani. A beszéden túl a tekintet, a gesztusok, a szereplők közelsége-távolsága, a köztük lévő „erővonalak” árnyalják azt, ami szavakban ki nem fejezhető.

A pszichodrámában belehelyezkedhetünk egy számunkra fontos ember (vagy állat, tárgy, természetfeletti lény, stb.) szerepébe, megtapasztalhatjuk érzéseit, gondolatait, rajta keresztül szemlélhetjük önmagunkat is. Ebben a mintha-valóságban kapcsolódhatunk akár egy rég nem látott vagy el nem gyászolt személyhez, illetve testi állapotainkhoz, szerveinkhez. Alternatív megoldási utakat próbálhatunk ki egy adott konfliktushelyzetben, és életre kelthetjük álmainkat, vágyainkat.

A dráma sokszínűségének csak a spontaneitás szab határt.

MONODRÁMA

Monodrámának alapvetően egy kétszemélyes dramatikus helyzetet nevezünk, ahol egy monodráma vezető és egy kliens dolgozik együtt. Egy monodráma ülés során egy-egy történetünk, belső konfliktusunk, valamely nehézségünk kerül megjelenítésre szimbólumok segítségével. A saját cselekvésünkön keresztül élhetjük meg történetünk érzelmi sokszínűségét, vagy éppenséggel egy külső szemlélő szerepéből érthetjük meg a megjelent konfliktusok mögött húzódó mintázatokat.

A monodráma sokszínűségét az is jelzi, hogy a történet egyedül tőlünk függ. A téma lehet valós vagy szimbolikus, szereplői lehetnek valós személyek, vagy akár olyan fogalmak, mint a saját érzelmeink is. A monodráma játék során megtapasztalt érzések, felismerések visznek közelebb a saját belső konfliktusaink feloldásához.

Milyen esetekben javasolt?

Alapvetően bármilyen esetben alkalmazható módszerről van szó, a teljesség igénye nélkül emelnénk ki néhány területet:

 • Mélyebb önismeret igénye
 • Interaktív, lendületes módszer keresése
 • Társas támogatás, a közösség megtartó erejének igénye
 • Kapcsolati konfliktusok, játszmák jelenléte pár-, családi-, baráti, stb. helyzetben
 • Önbizalommal, önkifejezéssel kapcsolatos nehézségek esetén
 • Változások, veszteségélmények átdolgozásának igénye
Pár- és családkonzultáció

Egy pár vagy család élete folyamatos kihívások, feladatok elé kerül (pl. új családtag érkezése, munkahelyváltás, felnőtt gyerekek elengedése), amelyekben igyekszik helyt állni, megoldást találni. Ha mégis elakadásba ütközik, akkor ennek a zavara valamilyen tünet formájában jelentkezik. Egy családban minden tag hat egymásra, ezért az egyéni nézőponton kívül érdemes minden családtag szempontját bevonni, megvizsgálni. A pár- és családkonzultáció során mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy élményeit, gondolatait, érzéseit nyíltan kifejezze, egymásra kölcsönösen reflektáljon.

Milyen esetekben javasolt?

 • Kapcsolati konfliktusok a párkapcsolatban vagy a család tagjai között
 • Kommunikációs nehézségek
 • Veszteségélmény
 • Normatív krízisek (pl. új családtag érkezése, költözés, munkahely vagy iskolaváltás)
 • Szorongásos tünetek
 • Pszichoszomatikus tünetek
 • Beilleszkedési, viselkedési problémák
 • Szexuális diszfunkciók
Coaching

A coaching egy olyan módszer, aminek célja a már meglévő, de még ki nem használt erőforrások mozgósítása. A témát mindig Ön választja ki.

A coaching a jelenre és a jövőre fókuszál, ebben is különbözik a pszichológiai tanácsadástól. 60-90 perc alatt megtörténhet az áttörés és egy lépéssel közelebb kerülhet valódi céljaihoz. A folyamat eredménye az Ön eredménye, amelyet a coach mindvégig támogat. A coaching egy strukturált beszélgetés melynek során elmélyülhet a tudása, növelheti a teljesítményét és így javulhat az életminősége is. Alkalmazható a munkában és a magánéletben egyaránt.

Milyen esetekben javasolt?

 • munkahelyi problémák megoldása
 • munka és a magánélet egyensúlyi állapotának megtalálása (work - life balance)
 • stresszkezelés
 • különböző szerepek összeegyeztetése
 • hogyan mondjunk nemet
 • határok kijelölése
 • döntéshelyzetek
 • célkitűzés
 • vezetői kompetenciák fejlesztése
 • magánéleti kérdések