Rend.Be.Jössz Tanácsadó Központ
gyerekeknek
róka
Nevelési tanácsadás, szülőkonzultáció

Előfordulhat, hogy a szülőknek segítségre van szükége bizonyos gyermeknevelési területek mentén. Ilyen esetekben szülőkonzultációs tanácsadás javasolt, amikor nem szükséges a gyermek vizsgálata, egyéni terápiája.
A nevelési tanácsadás során a szülőknek lehetősége adódik átbeszélni, és szakmai segítséget kérni a nevelési problémák, a bizonytalan helyzetek és az esetleges szülői elakadások mentén. 3 évnél fiatalabb gyermek esetében szintén szülőkonzultációs folyamat javasolt.

Milyen esetekben javasolt?

 • Nevelési nehézség
 • Életkori sajátosságokkal kapcsolatos kérdések, bizonytalanság, elakadás
 • Normatív krízisekben való segítségnyújtás (pl. testvérféltékenység, iskolakezdés, serdülőkori nehézségek)
maci
Gyermekpszichológiai tanácsadás

Legyen szó egészen apró csemetéről, óvodásról, kisiskolásról vagy prepubertás korba lépő fiatalról, az adott életszakaszra jellemző sajátosságokat és szükségleteket figyelembe véve teremtünk kapcsolatot a gyermekkel fejlődéslélektani ismereteink és többéves szakmai tapasztalatunk tükrében.

A kisebbekkel elsősorban nem a szavak szintjén kommunikálunk: a képzelet, a kreativitás, a játék, és a folytonosan megújulni tudó nyitott, rugalmas szemlélet képezi a segítő és a gyermek közötti összehangolódás hídját. Meghatározza munkánkat az a családterápiás gondolat, hogy a gyermek állapota sok esetben tükör arról a rendszerről, amelyben él, így elsődlegesen a családról vagy azon intézményi környezetről, ahol nevelkedik, tanul. A tanácsadói folyamat inkább „csapatmunka”, hiszen a hozzánk forduló szülők, gondviselők aktív részvételét igényli. Így közös gondolkodásra hívjuk őket minden megkezdeni kívánt egyéni vagy csoportos foglalkozás előtt, illetve bizonyos időközönként a folyamat során is.

Szemléletünkben a szülőket szeretnénk minél inkább közel vinni ahhoz a megnyugtató állapothoz, ahol értik és elfogadják gyermekük érzéseit, és ők maguk is egyre közelebb kerülnek saját szülői érzelmi világához.

Milyen esetekben javasolt?

 • Nevelési nehézség, elakadás
 • Önbizalom problémák
 • Testvérféltékenység
 • Megterhelő események (pl. gyász, veszteségélmény, válás, költözés, iskolaváltás)
 • Serdülőkori- nehézségek, krízis
 • Pályaorientációs kérdések
 • Magatartás-, viselkedési- és beilleszkedési nehézségek


 • *amennyiben felmerül klinikai probléma, a pszichológus a gyermek megfelelő szakellátásba való küldését kezdeményezi
  **a tanácsadói munkát szupervízió mellett végezzük

bálna
Fejlesztőpedagógiai – pszichopedagógiai konzultáció

A pszichopedagógiai és fejlesztőpedagógiai konzultáció során a gyermek tanulással, óvodával, iskolával kapcsolatos nehézségeivel foglalkozunk, az adott tanulási vagy beilleszkedési problémára fókuszálva, a gyermek erőforrásaira, erősségeire támaszkodva pozitív, elfogadó légkörben kísérjük a gyermeket a változás, fejlődés útján. A következő helyzetekben vagy nehézségek esetén nyújtunk segítséget:

Milyen esetekben javasolt?

 • Tanulási nehézségek prevenciója (óvodáskorú gyermek)
 • Tanulási nehézségek korrekciója
 • Beilleszkedési nehézség, magatartásprobléma, ADHD
 • Társas helyzet kezelésének nehézségei
 • Iskolaérettséggel kapcsolatos kérdések
 • Iskolaváltás
 • Iskolafóbia, iskolai szorongás
 • Bullying (iskolai bántalmazás)
 • Teljesítményszorongás, teljesítményromlás
 • Tanulásmódszertan, tanulástámogatás
 • Tehetséggondozás
 • Önismereti munka
 • Pályaválasztás
 • Serdülőkori krízis
 • Önértékelési probléma
 • Szülőkonzultáció
nyuszi
Komplex részképesség-vizsgálat

A komplex részképesség-vizsgálat során feltérképezzük a gyermek kognitív és pszichikus funkcióit, melyek szükségesek a tanulási képességek hatékony alkalmazásához. Figyelem, észlelés, gondolkodás, verbális kifejezőkészség, számolási készség, grafomotoros készség, testséma és téri orientáció részképességek vizsgálata kb. másfél órát vesz igénybe.

Milyen esetekben javasolt?

 • Tanulási részképességek feltérképezése
 • Szociális készségek vizsgálata
 • Iskolaérettségi státusz felmérése
elefant
Iskolaérettség vizsgálata

Sok szülő tanácstalan az iskolakezdés kérdését illetően. Mikor kezdje gyermekünk az iskolát? Vajon elég érett-e hozzá? Ahhoz, hogy a gyermek az iskolai elvárásoknak meg tudjon felelni, szükséges a testi-, kognitív, pszichés- és szociális érettség elérése az óvodáskor végére. A másfél-két órás vizsgálat során felmérjük a gyermeket iskolaérettség szempontjából, és javaslattal teszünk a szülő felé a beiskoláztatást illetően.

Milyen esetekben javasolt?

 • Tanulási részképességek feltérképezése
 • Szociális készségek vizsgálata
 • Iskolaérettségi státusz felmérése