Tájékoztató a Központ működéséről

A központ közreműködő szakemberei teljes kártérítési felelősséggel felelnek azért, hogy a központban végzett tevékenységük ellátásához szükséges szakértelemmel és engedélyekkel, végzettségekkel rendelkeznek, valamit azért, hogy tevékenységük során megfelelően járnak el. A központ vezetője semmiféle felelősséggel nem tartozik a központban közreműködő szakemberek központban végzett tevékenységéért. A központ vezetője nem köteles és nem is jogosult a közreműködő szakember által végzett tevékenység jogszerűségét, szakmaiságát, eredményességét vizsgálni, ellenőrizni vagy ellenőriztetni. A központ vezetője a közreműködő szakemberek számára a tevékenységük ellátásához szükséges helyszínt biztosítja.

A magyar pszichológusok munkáját a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete és a Magyar Pszichológiai Társaság közös Etikai Bizottsága ellenőrzi. Ha bármelyik szakemberrel kapcsolatban probléma merülne fel (pl. szakmai szabályok megsértése, etikai vétség stb.) kérjük keresse fel a fentebb felsorolt szervek egyikét.

Az elérhetőségek az alábbiak:


Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete

http://www.pszichoerdek.hu/Kapcsolat/Default.aspx
Székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 46.
Telefon: (+36)-30-754-84-27 vagy (+36)-30-208-57-26
Fax: (+36)-1-437-05-49
E-mail: info@pszichoerdek.hu

Magyar Pszichológiai Társaság közös Etikai Bizottsága

http://mpt.hu/a-tarsasagrol/szervezet/bizottsagok/etikai-bizottsag/elerhetoseg/
Email cím: mpt.eb@mpt.hu

Postacím: Magyar Pszichológiai Társaság 1241 Budapest, Pf. 50.
(A borítékon belül külön zárt borítékba szükséges beletenni a küldeményt, és erre rá kell írni : „Etikai Bizottság részére”)

Személyesen:
 MPT titkársága: 1064, Budapest, Izabella u. 46. I. emelet 108.