gyerekeknek

MÓDSZEREK

Nevelési tanácsadás, szülőkonzultáció

Gyermekpszichológiai tanácsadás

Mozgásvizsgálat

Komplex mozgásfejlesztés gyermekjógával

róka
Nevelési tanácsadás, szülőkonzultáció

Előfordulhat, hogy a szülőknek segítségre van szükége bizonyos gyermeknevelési területek mentén. Ilyen esetekben szülőkonzultációs tanácsadás javasolt, amikor nem szükséges a gyermek vizsgálata, egyéni terápiája.
A nevelési tanácsadás során a szülőknek lehetősége adódik átbeszélni, és szakmai segítséget kérni a nevelési problémák, a bizonytalan helyzetek és az esetleges szülői elakadások mentén. 3 évnél fiatalabb gyermek esetében szintén szülőkonzultációs folyamat javasolt.

Milyen esetekben javasolt?

 • Nevelési nehézség
 • Életkori sajátosságokkal kapcsolatos kérdések, bizonytalanság, elakadás
 • Normatív krízisikben való segítségnyújtás (pl. testvérféltékenység, iskolakezdés, serdülőkori nehézségek)
maci
Gyermekpszichológiai tanácsadás

Legyen szó egészen apró csemetéről, óvodásról, kisiskolásról vagy prepubertás korba lépő fiatalról, az adott életszakaszra jellemző sajátosságokat és szükségleteket figyelembe véve teremtünk kapcsolatot a gyermekkel fejlődéslélektani ismereteink és többéves szakmai tapasztalatunk tükrében.

A kisebbekkel elsősorban nem a szavak szintjén kommunikálunk: a képzelet, a kreativitás, a játék, és a folytonosan megújulni tudó nyitott, rugalmas szemlélet képezi a segítő és a gyermek közötti összehangolódás hídját. Meghatározza munkánkat az a családterápiás gondolat, hogy a gyermek állapota sok esetben tükör arról a rendszerről, amelyben él, így elsődlegesen a családról vagy azon intézményi környezetről, ahol nevelkedik, tanul. A tanácsadói folyamat inkább „csapatmunka”, hiszen a hozzánk forduló szülők, gondviselők aktív részvételét igényli. Így közös gondolkodásra hívjuk őket minden megkezdeni kívánt egyéni vagy csoportos foglalkozás előtt, illetve bizonyos időközönként a folyamat során is.

A gyermekekkel folytatott tanácsadói munka felhasználhatja és/vagy ötvözheti mindazokat a módszertanokat, amelyeket a korábbiakban felsoroltunk (ld. integratív szemlélet, gyermekpszichodráma). Ezen kívül előszerettel alkalmazunk meseterápiás elemeket, bábjátékot és egyéb művészetterápiás technikákat. A gyermekvilágot körülölelő kreatív légkörnek „csak” a csillagos ég szabhat határt.

Integratív szemléletünkben a szülőket szeretnénk minél inkább közel vinni ahhoz a megnyugtató állapothoz, ahol érti és elfogadja gyermeke érzéseit, és ő maga is egyre közelebb kerül saját szülői érzelmi világához.

Milyen esetekben javasolt?

 • Nevelési nehézség, elakadás
 • Önbizalom problémák
 • Magatartás-, viselkedési- és beilleszkedési nehézségek
 • Szorongásos zavarok
 • Testvérféltékenység
 • Megterhelő események (pl. gyász, veszteségélmény, válás, költözés, iskolaváltás)
 • Testtel, testi állapottal, testképpel kapcsolatos problémák (pl. alvás, étkezés, ürítés, szobatisztaság)
 • Érzelmi szabályozás zavarai (düh, kontrollproblémák, gyakori szomorúság, örömképtelenség, erős félelmek, nem adekvát érzelmi kifejezés)
 • Serdülőkori- nehézségek, krízis
 • Pályaorientációs kérdések
bálna
Mozgásvizsgálat

A vizsgálat elsődleges célja a prevenció. Különösen ajánlott azonban, ha egy szülőben kétségek merülnek fel gyermeke beszéd- vagy mozgásfejlődésével, viselkedésével kapcsolatban, vagy ha a környezet jelzi, hogy valamilyen területen elmarad, eltér társaitól.

A vizsgálaton jelen van az egyik szülő (lehetőség szerint az édesanya, de mindkét szülő is jelen lehet).

A komplex felmérés részét képezi: az anamnézis átbeszélése, az esetlegesen korábban végzett vizsgálatok rövid áttekintése, és az egyéni mozgásvizsgálat.

A vizsgálat során a mozgás és a viselkedés részletes megfigyelése történik, játékos formában.

A fentiek után történik a véleményalkotás, a szóbeli tájékoztatás és tanácsadás, szükség esetén fejlesztés vagy terápia ajánlása. A felmérés 60-90 percet vesz igénybe.

Az írásos vizsgálati vélemény kiadására a vizsgálatot követő egy héten belül kerül sor.

Milyen esetekben javasolt?

 • Megkésett mozgás- és/vagy beszédfejlődés
 • Egyensúlyproblémák
 • Tónusproblémák (túl laza vagy túl feszes izomzat)
 • Artikulációs nehézségek, érthetetlen beszéd
 • Magatartási-, viselkedési- és beilleszkedési nehézségek
 • Testtel, testi állapottal, testképpel kapcsolatos problémák (pl. alvás, étkezés, ürítés, szobatisztaság)
 • Érzelmi szabályozás zavarai (düh, kontrollproblémák, örömképtelenség, erős félelmek, nem adekvát érzelmi kifejezés)
 • Ügyetlenség
 • Figyelem irányításának nehézsége
 • Túlérzékenység
 • Írás és olvasás elsajátításának nehézsége
nyuszi
Komplex mozgásfejlesztés gyermekjógával

Egy gyermekjógás mozgásfejlesztő foglalkozás olyan, mint egy kalandos játszótér, ahol a vesztibuláris (egyensúlyi), a proprioceptív (testérzékelő) és a taktilis (bőrérzékelési) rendszer intenzív ingerlése történik – kinek-kinek egyéni igényei szerint – megfelelő eszközök, nagymozgásos gyakorlatok, játékok és gyermekjóga-ászanák segítségével.

Egy mesekeretre fűzzük fel a mozgásos elemeket, melynek során a gyerekek hangutánzással, énekléssel, mondókázással is segítik megeleveníteni az adott történést vagy meseszereplőt.

A foglalkozások fontos elemei az erősítő és lazító gyakorlatok, figyelem- és koncentrációfejlesztő gyakorlatok, feszültségoldó- és légzőgyakorlatok, relaxáció, érzelmi intelligenciát fejlesztő, és önbizalom erősítő játékok.

A cél, hogy a fejlesztő foglalkozás segítségével a gyermek pótolja, ami mozgásfejlődésében esetlegesen elmaradt vagy nem megfelelően történt, az önmagára és egymásra figyelés, az együtt játszás, s egymás szeretetteljes segítése pedig hozzájárul ahhoz, hogy egyénisége szárnyakat kapjon.Egyéni fejlesztő foglalkozás

Teljesen az egyén igényeire szabott. Ez a forma indokolt, amennyiben az előzetes felmérés alapján a gyermek kimondottan egyéni figyelmet, odafordulást igényel. A foglalkozás időtartama is egyéni igény szerint kerül megállapításra.Csoportos fejlesztő foglalkozás (3-6 fő)

A csoportos foglalkozás 6-8 hónapra tervezett, s az alapoktól építkezünk addig, ameddig csak lehet. A fejlesztés kiterjed a nagymozgásokon át, a finommotorika, a kognitív funkciók, a beszéd és a szociális készségek területeire. Egy foglalkozás 50 perces.

Milyen esetekben javasolt?

 • Megkésett mozgás- és/vagy beszédfejlődés
 • Egyensúlyproblémák
 • Tónusproblémák (túl laza vagy túl feszes izomzat)
 • Kimaradt mozgásfejlődési szakaszok (pl. babakorban keveset volt hason, nehezen tartotta a fejét, nem forgott, nem kúszott, nem mászott)
 • Artikulációs nehézségek, érthetetlen beszéd
 • Magatartási-, viselkedési- és beilleszkedési nehézségek
 • Testtel, testi állapottal, testképpel kapcsolatos problémák (pl. alvás, étkezés, ürítés, szobatisztaság)
 • Érzelmi szabályozás zavarai (düh, kontrollproblémák, örömképtelenség, erős félelmek, nem adekvát érzelmi kifejezés)
 • Ügyetlenség
 • Figyelem irányításának nehézsége
 • Túlérzékenység
 • Írás és olvasás elsajátításának nehézsége